China Banking Regulatory Commision

Financial veteran Guo Shuqing. Photo: Xinhua
Mar 02,2017, 1:25