yuan

Photo: CNBC Screenshot
Jan 09,2017, 5:58
Jan 03,2017, 3:33